Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

SOKO DIGITAL, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis a la web: https://topsecretrosies.soko.tech/, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de SOKO DIGITAL.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal tenen com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’execució de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de SOKO DIGITAL.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar cumpliment a la finalitat anteriorment exposada.

SOKO DIGITAL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot realitzar el propi usuari a través de correu electrònic a: hola@soko.tech

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a SOKO DIGITAL.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les dades personals?

A SOKO DIGITAL tractarem les teves dades personals recollides per mitjà del lloc web: https://topsecretrosies.soko.tech/ amb les següents finalitats:

  1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de https://topsecretrosies.soko.tech/, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

  2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a https://topsecretrosies.soko.tech/

  3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de SOKO DIGITAL i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de SOKO DIGITAL, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

  2. El consentiment ha de ser lliure, específic, informat i inequívoc, en tant posem a la teva disposició la present política de privacitat. Després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar-hi conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a tal efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a SOKO DIGITAL, llevat obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, SOKO DIGITAL no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

SOKO DIGITAL informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació de servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzades en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi .

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets de propietat intel·lectual

SOKO DIGITAL és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets que guarden relació amb els continguts de la pàgina web https://topsecretrosies.soko.tech/ i els serveis oferts en la mateixa, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de la pàgina web https://topsecretrosies.soko.tech/ sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per SOKO DIGITAL, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

SOKO DIGITAL disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat sobre el software necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, a excepció dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de SOKO DIGITAL, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de SOKO DIGITAL, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per SOKO DIGITAL i en particular de:

Protecció de la informació allotjada

SOKO DIGITAL realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per SOKO DIGITAL, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a SOKO DIGITAL.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI, SOKO DIGITAL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, SOKO DIGITAL sí està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de https://topsecretrosies.soko.tech/ que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

AVÍS LEGAL

A Soko Digital tractem la informació que ens facilites per tal de mantenir informada la persona que subscriu al formulari de contacte. Les dades proporcionades es conservaran mentre el projecte Top Secret Rosies segueixi operatiu. Les dades no es cedeixen a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a Soko Digital estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Soko Digital, vallès i ribot 36 o a l’adreça de correu electrònic hola a soko.tech, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.