Programa IA

Descobreix les possibilitats de la IA des de diferents perspectives

El contingut de la plataforma, desenvolupat per les dones del Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI – UPC) en un curs amb dos itineraris organitzats en quatre grans mòduls.

Aquest disseny permet aportar una perspectiva global de les possibilitats de la IA des de diferents aproximacions i reconèixer on hi ha IA en el món que ens envolta, defugint de les visions reduccionistes de la IA que avui s’estan popularitzant.

Pràctiques, Mercat i Ciutadania IA responsables
Inscripció
Admissió
Formació
Reptes
Màster IA

Modalitats del curs

Hi ha dos tipus d’inscripció: al curs reglat o la consulta de la versió abreujada del curs.

La inscripció per al curs reglat està tancada per aquesta edició.

Inscriu-te per participar. És gratuït.


Dates Clau

Tingues en compte les dates claus dins el curs reglat:

25 de maig
Data límit per inscripcions
31 de maig
Inici de curs
7 de juliol
Inici Challenge
31 de juliol
Entrega Challenge
6 d’agost
Anunci guanyadoresContingut dels mòduls

img 01
1. Introducció i ètica de la IA
 • Introducció a la Intel·ligència Artificial
 • Intel·ligència Artificial ètica i confiable
img 02
2. El valor de la dada i aprenentatge automàtic
 • Dades, Aprenentatge Automàtic
 • Aprenentatge automàtic (II): Xarxes Neuronals Artificials
img 03
3. Raonament i suport intel·ligent a la decisió
 • Representació, coneixement i raonament
 • Sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions
img 04
4. Percepció (llenguatge, visió…. )
 • Adquisició i preprocessament de textos
 • Processament de llenguatge natural sobre textos
 • Processament de la veu i traducció automàtica
 • Processament de la imatge
 • Visió per computadorDestacats

Les guanyadores dels challenges Top Secret Rosies 2021 han estat:

Paula Camargo Romera, Enginyera informàtica i biotecnòloga pel Challenge llançat per l’empresa HP «Solucions per reconeixement d’imatges per a persones amb dificultats de visió»


Helena Martí Soler, Llicenciada en estadística, investigadora a l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal ) amb el Challenge llançat per l’empresa IRIS «Classificador d’imatges d’alta resolució etiquetades per experts humans»

Paula Camargo Romera, amb doble Grau d’Enginyeria Informàtica i Biotecnologia per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, actualment és estudiant de màster en Bioinformàtica a la Universitat de Uppsala, Suècia. Més enllà de la seva formació, Paula atresora capacitat de treball, perseverança, organització, responsabilitat i entusiasme per abordar nous reptes i experiències.

Helena Martí Soler és llicenciada en Estadística (2005) per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en Salut Pública per la Universitat Paris Sud (2007) i doctora en Bioestadística per la Universitat Paris Sud, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) i el Centre for Research in Epidemiology and Population Health, a França (2012). Va realitzar un postdoctorat en bioestadística i epidemiologia cardiovascular a l’Institut Universitari de Metges Socials i Preventius, a Lausana, Suïssa.


HP busca crear una tecnologia que faci la vida millor per a tothom, a tot arreu: cada persona, cada organització i totes les comunitats del món. Això els motiva (els inspira) a fer el que fan: Inventar i reinventar. Enginyar experiències que sorprenguin la nostra manera de treballar, de lleure i de viure.
IRIS és una empresa d’Enginyeria de Tecnologia Profunda especialitzada en monitorització en temps real i solucions d’intel·ligència artificial industrial per millorar la qualitat i l’eficiència dels processos en les indústries alimentària, química, farmacèutica i d’altres. El seu valor se centra en la transformació digital industrial per portar les empreses a la revolució Indústria 4.0.