Programa IA

Descobreix les possibilitats de la IA des de diferents perspectives

El contingut de la plataforma, desenvolupat per les dones del Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI – UPC) en un curs amb dos itineraris organitzats en quatre grans mòduls.

Aquest disseny permet aportar una perspectiva global de les possibilitats de la IA des de diferents aproximacions i reconèixer on hi ha IA en el món que ens envolta, defugint de les visions reduccionistes de la IA que avui s’estan popularitzant.

Pràctiques, Mercat i Ciutadania IA responsables
Inscripció
Admissió
Formació
Reptes
Màster IA

Modalitats del curs

Hi ha dos tipus d’inscripció: al curs reglat o la consulta de la versió abreujada del curs.

La inscripció per al curs reglat està tancada per aquesta edició.

Inscriu-te per participar. És gratuït.


Dates Clau

Tingues en compte les dates claus dins el curs reglat:

25 de maig
Data límit per inscripcions
31 de maig
Inici de curs
7 de juliol
Inici Challenge
31 de juliol
Entrega Challenge
6 d’agost
Anunci guanyadoresContingut dels mòduls

img 01
1. Introducció i ètica de la IA
 • Introducció a la Intel·ligència Artificial
 • Intel·ligència Artificial ètica i confiable
img 02
2. El valor de la dada i aprenentatge automàtic
 • Dades, Aprenentatge Automàtic
 • Aprenentatge automàtic (II): Xarxes Neuronals Artificials
img 03
3. Raonament i suport intel·ligent a la decisió
 • Representació, coneixement i raonament
 • Sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions
img 04
4. Percepció (llenguatge, visió…. )
 • Adquisició i preprocessament de textos
 • Processament de llenguatge natural sobre textos
 • Processament de la veu i traducció automàtica
 • Processament de la imatge
 • Visió per computadorDestacats

L’aprenentatge automàtic requereix l’ús de dades existents a partir de les quals la màquina aprèn. Una població eminentment masculina pot alimentar els algoritmes de dades que arrosseguen els biaixos culturals i socials existents perpetuant i agravant així patrons del passat i el present cap al futur.

Top Secret Rosies vol ser un impulsor que creï models de referència que facilitin incrementar el número de dones que, en onades successives, accedeixen a llocs decisius en tots els àmbits de la IA.

La creació d’algoritmes cada vegada més sofisticats estan depositant en la IA decisions vinculades a la detecció de malalties en l’àmbit sanitari, comencen a suggerir qui hauria de ser alliberat de la presó, qui entrevistat per obtenir una feina i a quin nivell, o qui és fiable per obtenir un préstec. I tot això no ha fet més que començar.

Top Secret Rosies apunta a un univers ampli de dones: aquelles que, descobrint l’impacte social i econòmic de la IA, vulguin conèixer els seus fonaments per tal de tenir criteri i veu, imprescindible per assolir un canvi profund en la societat.

El Baròmetre del sector TIC a Catalunya 2020 constata que el paper de la dona en l’àmbit tecnològic és minoritari i esdevé irrellevant en posicions de presa de decisions, reduint-se al voltant del 8,60% i, en aquest marc, poques dissenyen sistemes d’IA.

La IA en un futur molt proper formarà part de tots els àmbits acadèmics, econòmics, socials i empresarials. És inajornable afavorir tots aquells escenaris que permetin l’accés de les dones a posicionns de qualitat en la IA.

Estudis recents de la Comissió Europea constaten que, malgrat el progressiu i ràpid avenç de les tecnologies i la creixent demanda a Europa d’experts en tecnologies digitals, el percentatge de dones amb educació relacionada en aquest àmbit disminueix, i aquesta minva s’agreuja dramàticament en el cas de la intel·ligència artificial.