Equip Sokotech

Mariona Cíller
Directora Creativa
SokoTech
Graduada cum laude per la Universitat d’Illinois amb una doble titulació en Belles Arts (B.F.A.) en les disciplines de Comunicació Visual i Història de l’Art. Màster en Ciències (M.Sc), Mass Media & Media Management i professora assistent a la mateixa universitat impartint classes sobre eines de programari lliure i cultura oberta. Posteriorment es va graduar a la Fab Academy (CBA / MIT) amb un diploma en fabricació digital i electrònica. La seva tesi Free Culture Project, que fusiona el potencial de la tecnologia amb el poder transformador de l’educació, és un punt d’inflexió en la seva carrera cap a territoris de reinvenció del món de l’ensenyament i l’aprenentatge de la mà de les tecnologies emergents.

El 2015 va cofundar SokoTech, un laboratori d’innovació social digital, que agrupa un equip intersectorial d’experts en la concepció i la producció de projectes que es troben en la frontera de les humanitats, la ciència i la tecnologia. Postgrau en Design Research & Management Educational Evaluation and Research per l’Institut Superior de Educaçao i Ciències de Lisboa (ISEC). Actualment, està cursant un doctorat en Computer Sciences & Human Computer Interaction in Digital Making a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Cristina Checa
Directora Projectes
SokoTech
Tecnòloga i artista sonora amb un background en Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat en imatge i so (La Salle) i amb un postgrau en Gestió Global de la Música (UPF), treballa en la intersecció entre música, creativitat i tecnologia i s’interessa pels espais fronterers entre les experiències i el coneixement interdisciplinaris.

La seva trajectòria professional li ha proporcionat una comprensió 360 graus de la gestió de projectes i de les branques més creatives.
Paca Cíller
Senior Advisor
Ha estat directora del Departament de Comunicació de la Fundació “la Caixa”, directora de Relacions Internacionals i Programes de CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de Barcelona, ​​i directora executiva de la Xarxa Europea de Centres i Museus de Ciència (ECSITE). Activista de la cultura científica i tecnològica, actualment és sènior advisor del Laboratori d’Innovació Digital SokoTech.

Equip IDEAI-UPC

Prof. Karina Gibert
Llicenciada i doctora en
Enginyeria Informàtica
Catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC).
Identificador ORCID: 0000-0002-8542-3509 Índex H: 28, (https://www.eio.upc.edu/en/homepages/karina, karina.gibert@upc.edu).
Llicenciada i doctora en Enginyeria Informàtica amb especialitats en Estadística Computacional i Intel•ligència Artificial. Postgrau en Docència Universitària. Experta de l’estratègia catalana d’Intel•ligència Artificial Catalonia.AI (oct 2018-) (Gencat, aprovat el 28/2/2020). Directora (2021-) i cofundadora (2017-) del centre de recerca en Ciència intel•ligent de dades i Intel•ligència Artificial (IDEAI). Vicedegana de Presidència per igualtat i ètica del Col•legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF) (juny 2020-) i exvicedegana de Big Data, Ciència de Dades i Intel•ligència Artificial (2017-2020-). Membre del Consell Assessor de l’Observatori Català d’Ètica en la Intel•ligència Artificial (2020-). Assessora de la Comissió Europea (setembre de 2019-) en temes d’ètica de la Intel•ligència Artificial i del Senat Espanyol (2021-). Fundadora de la Comissió donesCOEINF per a l’escletxa de gènere en Enginyeria Informàtica (maig 2018-), donesIAcat (Associació Catalana d’IA, mar 2019-) membre de la comissió de gènere de la Intercol•legial (2019-) i altres comissions de gènere. Membre electe de la junta directiva de l’Intl Environmental Modeling and Software Society (iEMSs, a partir de juliol de 2016). Co-ambassador of WiDS (Women in Data Science, Standford, jan 2021-) per Barcelona. Editora de la revista Environmental Modeling and Software del JCR, Elsevier, (en 2018-).

Membre electe del Consell Rector de iEMSs (jul 2018-). Membre del Comitè Computational Statistics and Data Mining for Knowledge Discovery de la IASC (In’l Association for Computational Statistics, jul 2015-). Consultora del Departament de Salut Mental de l’OMS febrer 2008- ag 2010 per a la conceptualització de sistemes de salut mental als països LAMIC. Directora del projecte INSESS-COVID19 per a descobrir l’impacte de la COVID-19 en les vulnerabilitats socials. Directora científica del projecte Top Secret Rosies. Investigadora dels projectes AI4EU, GAVIUS, GasTurbines (amb Siemens). Molt activa en recerca i producció científica i amb llarga experiència en l’ús social de la tecnologia en àmbits com salut, benestar, medi ambient i sostenibilitat. Més de 450 publicacions científiques, 44 d’alt impacte.

Premis i distincions: Menció d’Honor al Premi Creu Casas, dones per canviar el món, Institut d’Estudis Catalans 2021. Premi donaTIC 2018 en la categoria acadèmica / investigadora (Generalitat de Catalunya, desembre 2018). Primer premi del concurs HackingBullipedia (nov 2013), relacionat amb el famós xef Ferran Adrià, amb el projecte GENESIS: Intelligent decision support for creative through evolutive analysis. Premi al millor projecte europeu de salut electrònica de la UE al projecte K4Care (febrer de 2010) pels alts estàndards de qualitat assolits. Distinció highly accessed paper HARPS, 2010 v8: 28. Elected Fellow d’iEMSs (juliol de 2007).
Marta Arias
Enginyera en Informàtica
És professora del departament de ciències de la computació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es va doctorar a la Tufts University de Boston, EEUU a l’any 2004 i és Enginyera en Informàtica per la UPC. Després d’una estada postdoctoral a la Columbia University a Nova York, va tornar a Barcelona on desenvolupa projectes de Data Science i Machine Learning aplicats a diferents indústries i entorns.

Com a exemples de col.laboració amb la indústria destaquen projectes amb Gas Natural, Fútbol Club Barcelona i Camper.

La seva linia principal d’investigació se centra en l’anàlisi de sèries temporals mitjançant tècniques interpretables de machine learning.
Àngela Nebot
Llicenciada i Doctora en Informàtica
És professora i investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a on va estudiar Enginyeria Informàtica i va realitzar un doctorat en Intel·ligència Artificial. És la cap del grup de recerca Soft Computing (SOCO) i membre de la junta del Centre d’investigació Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la UPC. Actualment és professora titular al departament de Ciències de la Computació i imparteix cursos en el grau d’Enginyeria Informàtica i en el Màster d’Intel·ligència Artificial sobre Intel·ligència Computacional i temes avançats en Intel·ligència Computacional. Ha realitzat diferents estades postdoctorals a la University of Arizona (Estats Units) i a la Universidad Nacional Autónoma de México. Els seus interessos de recerca actuals inclouen sistemes difusos, neuro-difusos, genètics difusos i altres tècniques d’hibridació de computació soft, així com el modelatge per a la predicció i el suport de decisions. Les seves àrees d’aplicació inclouen energia, medicina, biologia, ciències atmosfèriques, música, gestió de riscos i e-Learning
Neus Català i Roig
Enginyera Informàtica
És professora i investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És Enginyera Informàtica per la UPC i va realitzar el seu doctorat en Intel·ligència Artificial dins l’area del Processament del Llenguatge Natural. Actualment és professora del departament de Ciències de la Computació i imparteix cursos en el grau d’Enginyeria Informàtica i en altres graus de l’Àmbit Industrial. És membre del Grup de Processament del Llenguatge Natural (GPLN), del Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla (TALP) i del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la UPC.

Les seves línees principals de recerca estan relacionades amb l’extracció automàtica d’informació a partir de dades textuals, l’adquisició de patrons per a l’ajuda al diagnòstic a partir d’infomes mèdics en suport electrònic i els biaixos en l’adquisició del llenguatge.
Belén Alastruey Lasheras
Estudiant IDEAI UPC
És estudiant d’últim any del Grau en Matemàtiques a la UPC. Actualment està fent el seu Treball de Fi de Grau sobre Efficient Transformers for Speech Recognition and Translation, a l’equip de Machine Translation, part del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la UPC. A més, també treballa a la consultoria tecnològica Base Technology and Information Services (BaseTIS), a l’equip d’Intel·ligència Artificial.
Verónica Vilaplana
Investigadora
És professora i investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), membre del Grup de Processament d’Imatge (GPI) i del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la UPC. És llicenciada en Ciències Matemàtiques i llicenciada en Ciències de la Computació per la Universitat de Buenos Aires i va realitzar el seu doctorat en anàlisi d’imatge en el departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC. Imparteix cursos de Processament d’Imatge i Vídeo, Visió per Computador, Aprenentatge Automàtic i Aprenentatge Profund en el grau d’Enginyeria en Telecomunicacions i en els màsters de Visió per Computador i Tecnologies Avançades de Telecomunicació.

Les seves línies principals de recerca estan centrades en l’ús de models d’aprenentatge automàtic, aprenentatge profund i visió en aplicacions biomèdiques i models d’aprenentatge profund per super-resolució i segmentació d’imatges de teledetecció.