La assignació de cursos es fa manualment des de l’administració.