Registra't a curs abans d'iniciar la lliçó.

Chapter 5: Knowledge representation and reasoning

Torna a:Curs Top Secret Rosies reglat > Reasoning and intelligent decision support